Home / 2019 / April / 14

Daily Archives: 14/04/2019

Quy hoạch huyện quốc oai sẽ thế nào

Trong một vài năm tới tôi dự đoán không xa thì Huyện Quốc Oai sẽ là một huyện rất phát triển về kinh tế như dân số  Bởi vì tôi đi nhiều xã và xuống thị trấn quốc oai tôi thấy được sự phát triển giữa kinh tế và mật …

Read More »